fotorad

To submit Ragdoll pedigree on-line, please, follow the link:
För att skicka in stamtavlor, använd formuläret här:

Pga att det har lämnats felaktiga och det förekommit att det även lämnats in falska stamtavlor så är tjänsten nedstängd. På pawpeds.com hittar ni information om hur och var stamtavlor ska skickas in.
 
Because the service is abused and someone has made false and fake pedigrees through this service, it is no longer possible to submit pedigrees using this service.

Send copies of the certified pedigrees by post adressed to us, see address on www.pawpeds.com